Banner_Cetățenii români minori care au 16 ani împliniți pot călători în străinătate neînsoțiți_Your Education Shape_Your Educational Consultant

Cetățenii români minori care au 16 ani împliniți pot călători în străinătate neînsoțiți

Ne bucurăm să aducem vești proaspete și importante pentru toți cei care participă la taberele educaționale în străinătate, studiază la școli și licee din străinătate, participă la concursuri oficiale sau iau în considerare una dintre aceste opțiuni.

Astăzi, 20 august 2023, intră în vigoare o nouă modificare legislativă ce aduce schimbări semnificative pentru cetățenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani și care doresc să călătorească în străinătate. Hai să aflăm mai multe despre această schimbare importantă și ce presupune ea pentru toți cei implicați.

CADRUL LEGAL

Legea nr. 247/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023, vine cu modificări semnificative în ceea ce privește regimul călătoriilor pentru cetățenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani. Această lege a fost adoptată pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Astfel, începând cu 20 august 2023, tinerii care au împlinit vârsta de 16 ani au posibilitatea de a călători în străinătate neînsoțiți, cu acordul părinților sau reprezentanților legali.

Articolul 2, aliniatul 2, din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate specifică faptul că “Cetățenii români minori pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

LEGEA nr. 247 din 20 iulie 2023 pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate adaugă un nou aliniat “(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cetățenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile prezentei legi.”

De asemenea, LEGEA nr. 247 din 20 iulie 2023 mai adaugă aliniatul (1^1) la Capitolul III Exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate, Secţiunea 1 privind condițiile exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate de către cetățenii români. “(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărți de identitate, cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate, care urmează să se deplaseze în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și prezintă acte doveditoare în acest sens, poate călători în străinătate neînsoțit de o persoană fizică majoră, dacă prezintă organelor poliției de frontieră o declarație autentificată a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial, după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și la scopul călătoriei.”

CONDIȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE

 • DOCUMENT DE CĂLĂTORIE INDIVIDUAL SAU CARTE DE IDENTITATE. Pentru a putea beneficia de această schimbare, minorii trebuie să dețină un document de călătorie individual sau o carte de identitate, fie că este vorba despre o carte de identitate simplă sau electronică.
  • Pașaport.
  • Carte de identitate, pentru călătoria în UE și în țările din spațiul Schengen.
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE. Cu condiția să prezinte documente care să dovedească necesitatea acestor călătorii, pot călători în străinătate fără să fie însoțiți de un adult tinerii care doresc să studieze în străinătate, să participe la concursuri oficiale, să primească tratamente medicale vitale sau să-și viziteze rudele. Documentele doveditoare pe care trebuie să le prezinte la Punctul de Trecere a Frontierei tinerii înscriși în tabere educaționale sau la școli și licee din străinătate sunt:
  • Confirmarea înscrierii în tabără pentru tinerii înscriși în taberele vocaționale, academice, lingvistice. Confirmarea trebuie să fie emisă de către organizatorul taberei și trebuie să specifice perioada şi statul sau statele în care se va desfășura tabăra. Poliția de Frontieră solicită ca documentul să fie prezentat în original și copie la ieșirea din țară și nu în format electronic. Copia documentului va rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei.
  • Confirmarea înscrierii la școală sau liceu pentru tinerii care își continuă studiile gimnaziale sau liceale la școli și licee din străinătate. Confirmarea trebuie să fie emisă de către școală și trebuie să specifice perioada şi statul în care se desfășura studiile. Poliția de Frontieră solicită ca documentul să fie prezentat în original și copie la ieșirea din țară și nu în format electronic. Copia documentului va rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei.
  • Confirmarea participării la olimpiadă, concurs sau competiție pentru tinerii care participă la concursuri oficiale. Confirmarea trebuie să fie emisă de către instituția organizatoare și trebuie să specifice perioada şi statul sau statele în care se va desfășura concursul. Poliția de Frontieră solicită ca documentul să fie prezentat în original și copie la ieșirea din țară și nu în format electronic. Copia documentului va rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei.
 • DECLARAȚIE AUTENTIFICATĂ. Pentru a putea pleca singuri în străinătate, minorii trebuie să prezinte organelor Poliției de Frontieră o declarație autentificată a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial. Această declarație trebuie să cuprindă acordul părinților cu privire la călătoria minorului, țara sau țările de destinație, perioada călătoriei și scopul acesteia. Poliția de Frontieră solicită ca declarația autentificată să fie prezentată în original și copie la ieșirea din țară și nu în format electronic. Copia documentului va rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei.

CUM FUNȚIONEAZĂ NOUA PROCEDURĂ

Minorii trebuie să se prezinte la organele Poliției de Frontieră însoțiți de părinți sau reprezentanți legali și să prezinte următoarele documente:

 • Carte de identitate sau pașaport, în funcție de documentul cu care se permite călătorie în țara de destinație.
 • Viză, în cazul în care este necesară o viză de studiu pentru a studia în țara aleasă ca destinație de studiu.
 • Actele doveditoare pentru scopul călătoriei:
  • Confirmarea înscrierii în tabără (original și copie).
  • Confirmarea înscrierii la școală (original și copie).
  • Confirmarea participării la olimpiadă, concurs sau competiție (original și copie).
 • Declarație autentificată (original și copie).

În cazul în care toate aceste condiții sunt îndeplinite, tinerii vor primi aprobarea de a călători în străinătate neînsoțiți.

ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI ÎN CAZ DE NECONFORMITATE

Este important de menționat că dacă organele Poliției de Frontieră constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca minorul să iasă din țară, călătoria va fi întreruptă. Într-o astfel de situație părinții sau reprezentanții legali vor fi informați și li se va cere să preia minorul.

BENEFICIILE ADUSE DE ACEASTĂ MODIFICARE LEGISLATIVĂ

Această modificare legislativă reprezintă o veste foarte bună pentru tineri și părinți deopotrivă. Tinerii care au împlinit vârsta de 16 ani capătă mai multă independență și libertate de mișcare în a-și planifica călătoriile în străinătate, iar părinții beneficiază de costuri mai mici în ceea ce privește organizarea călătoriei. Astfel, tinerii au mai multe opțiuni de călătorie pentru a participa la tabere educaționale (vocaționale, academice, lingvistice), pentru a-și continua studiile gimnaziale sau liceale în străinătate și pentru a explora lumea într-un mod mai activ și independent.

 • Mai multe opțiuni pentru procurarea biletelor de avion. Dacă până acum părinții erau obligați să cumpere biletele de avion doar de la companii aeriene care oferă serviciul de minor neînsoșit (UM), acest lucru nu mai este valabil, biletele putând fi achiziționate de la orice companie aeriană.
 • Reducerea costurilor. Intrarea în vigoare a noii legislații reduce costurile de călătorie pentru tinerii care au împlinit vârsta de 16 ani și doresc să călătorească fără serviciul de minor neînsoțit (UM). Călătoria cu serviciul de minor neînsoțit generează costuri suplimentare. Dincolo de prețul biletului de avion care poate fi mai mare comparativ cu cel oferit de alte companii aeriene, trebuie achiziționat și plătit serviciul de minor neînsoțit pentru fiecare segment de zbor. De asemenea, transferul de la/până la aeroport implică, în anumite situații, costuri suplimentare pentru cei care călătoresc cu serviciul de minor neînsoțit (UM). Pentru anumite destinații, companiile aeriene care oferă serviciul de minor neînsoțit (UM) nu operează zboruri în zilele de sosire/plecare în/din tabără, ceea ce majorează întotdeauna costurile. În astfel de situații, singurele opțiuni erau:
  • Plata nopților suplimentare de cazare oferite de organizatorul taberei și a costurilor adiționale generate de transferul de la/până la aeroport în alte zile decât cele publicate.
  • Călătoria cu un părinte, ceea ce se traduce prin cumpărarea unui bilet de avion suplimentar.
 • Simplificarea etapelor administrative și organizatorice. Din punct de vedere administrativ și organizatoric călătoria cu serviciul de minor neînsoțit impune completarea formularului companiei aeriene pentru călătoria cu serviciul de minor neînsoțit (UM) cu datele persoanei care preia minorul în țara de destinație (nume, adresă, telefon și act de identitate). Odată introduse datele în sistem, reprezentantul companiei aeriene predă minorul doar persoanei desemnate, sau persoanei care are o împuternicire de la persoana desemnată. Această etapă nu mai este necesară pentru minorii care au împlinit vârsta de 16 ani și călătoresc fără serviciul de minor neînsoțit (UM).
 • Mai multe destinații accesibile. Dacă până acum alegerea destinației de studiu era condiționată și de posibilitatea achiziționării unui bilet de avion cu serviciul de minor neînsoțit, acum tinerii au mai multe opțiuni pentru a-și alege destinația de studiu.

Această nouă lege reprezintă un pas semnificativ în direcția facilitării călătoriilor pentru minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani. Într-o lume tot mai interconectată, accesul la experiențe educaționale și culturale în străinătate devine mai ușor și mai accesibil.

Pentru mai multe detalii și informații oficiale, recomandăm consultarea textului complet al Legii nr. 247/2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023.

CĂLĂTORII EDUCAȚIONALE FERICITE!