SISTEMUL CANADIAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În Canada, guvernul federal supervizează educația, în timp ce guvernele locale au rolul de a dezvolta curriculumul și de a decide politicile și inițiativele majore în domeniul educației.

Există asemănări între sistemele de învățământ din diferite provincii și teritorii, dar fiecare în parte are propriul curriculum ce reflectă cultura și istoria locală.

Deoarece engleza și franceza sunt limbi oficiale, în Canada există școli cu predare în limbile engleză și franceză.

Sistemul canadian de invatamant
Sistemul educational in scolile din Canada

EDUCAȚIA ÎN CANADA

Educația în Canada este obligatorie pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5/6/7 până la 16/18 ani, în funcție de provincie sau teritoriu, și este împărțită în școala primară și liceu.

Sistemul de notare este de la A la F, unde A = Excelent (90 ÷ 100), B = Bun (80 ÷ 89), C = Mediu (70 ÷ 79), D = Slab (60 ÷ 69) si F = Insuficient ( <60).

Școala primară
În școala primară, clasele 1 – 6 sau clasele 1 – 8, copiii studiază aceleași materii generale.

Curriculumul variază de-a lungul Canadei, însă lecțiile includ: engleză (franceză), matematică, istorie, geografie, științe, educație fizică și de sănătate, precum și arte introductive. A doua limbă este inclusă în unele jurisdicții.

Gimnaziu
În jurisdicțiile în care școala primară este cuprinsă intre clasele 1-6, gimnaziul este pentru elevii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani (clasele 7 și 8).

Elevii studiază multe dintre materiile din școala primară, dar dificultatea crește substanțial. Alte discipline sunt, de asemenea, adăugate în curriculum, mai ales limbi străine, cum ar fi franceză, spaniolă, engleză (pentru elevii din Quebec care studiază în limba franceză).

Liceu
În liceu, materiile obligatorii trebuie studiate pentru un număr de ani sau trimestre, așa cum este decis de fiecare provincie sau teritoriu în parte. Acestea includ în general engleză (franceză), matematică, științe generale, educație fizică și de sănătate, istorie și geografie. În plus, elevii aleg materii opționale.

După finalizarea cu succes a studiilor liceale, în toate regiunile se acordă o diplomă de absolvire (diplomă de bacalaureat).

In Quebec, liceul este între clasele 7-11. După clasa a 11-a, elevii se transferă la un colegiu preuniversitar / profesional (vocațional) pentru doi sau trei ani.

Dacă îți dorești să studiezi în Canada sau dacă ai nevoie de informații suplimentare, contactează-ne!

RO

ES