SISTEMUL AMERICAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În SUA educația este în primul rând responsabilitatea guvernelor locale. Fiecare stat are propriul curriculum, propria structură a educației, propriile materii oferite, manuale și activități extracurriculare.

Educația este obligatorie pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5/6/7 până la 16/17/18 ani, în funcție de stat, dar educația școlară nu se încheie până la vârsta de 18 ani sau până la terminarea a 12 ani de studiu. În toate statele, diploma de liceu se acordă la finalizarea studiilor liceale și după îndeplinirea condițiilor de absolvire stabilite de fiecare stat în parte.

Sistemul american de invatamant
Educatia in USA

EDUCAȚIA ÎN SUA

În SUA sunt diferite modele după care educația este structurată, în funcție de stat:

5+3+4: școala primară (K÷5), școala gimnazială (6÷8), liceu (9÷12);

6+3+3: școala primară (K÷6), școala gimnazială (7÷9), liceu (10÷12);

8+4: școala primară (K÷8), liceu (9÷12);

6+6: școala primară (K ÷ 6),  școala gimnazială și liceu combinate (7 ÷ 12).

Sistemul de notare este de la A la F, unde A = 90 ÷ 100, B = 80 ÷ 89,9, C = 70 ÷ 79,9, D = 60 ÷ 69,9 si F = 0 ÷ 59,9.

Școala primară
În școala primară, copiii studiază materiile de bază.

Programa variază de-a lungul teritoriului SUA, dar lecțiile includ: engleză, matematică, științe, științe sociale, arte și educație fizică. Standardele de predare sunt stabilite pentru toate ariile unui curriculum de către fiecare stat în parte.

Gimnaziu
În gimnaziu elevii au voie sa aleagă unele dintre materiile dorite (opționale) care urmează să fie studiate pe lângă cele obligatorii.

Materiile obligatorii trebuie studiate pentru un anumit număr de ani sau trimestre, așa cum este decis de fiecare stat. Acestea includ, în general, engleză, matematică, științe, educație fizică și de sănătate, limbi străine și studii sociale sau științe sociale.

Liceu
În liceu elevii studiază o mai mare varietate de materii. Cele obligatorii trebuie studiate pentru un anumit număr de ani sau trimestre, așa cum este decis de fiecare stat.

Elevii pot alege materii suplimentare opționale (electives) pentru a-și finaliza numărul de ore de predare necesare și au flexibilitatea în a alege nivelul la care le studiază.

Multe școli permit elevilor capabili să participe la cursuri avansate precum Honors classes – cu un curriculum mai dificil, la cursuri din bacalaureatul internațional (IB) sau la programul Advanced Placement (AP). Acest program permite elevilor să urmeze cursuri introductive la nivel de colegiu în materiile selectate. Examenele AP se susțin la sfârșitul unui an școlar.

Dacă îți dorești să studiezi în SUA sau dacă ai nevoie de informații suplimentare, contactează-ne!

RO

ES