SISTEMUL ELVEȚIAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În Elveția, cele 26 de cantoane sunt responsabile pentru învățământul obligatoriu.

Acesta este motivul pentru care școlile au calendar școlar, structură educațională, programă, număr de lecții pe materie și metode de predare diferite.

Limba de predare este în funcție de regiunea în care se află școala: germană, franceză, italiană sau limba romansh. În timpul învățământului obligatoriu, pe lângă engleză, elevii învață și o a doua limbă oficială a Elveției.

Cantoanele și Confederația sunt responsabile pentru învățământul post-obligatoriu.

Sistemul elvetian de invatamant
Sistemul elvetian de invatamant

EDUCAȚIA ÎN ELVEȚIA

Învățământul obligatoriu începe la vârsta de 4 ani și durează 11 ani sau începe la vârsta de 6 ani și durează 9 ani (în funcție de Canton) și include:

 • 8 ani de nivel primar, inclusiv 2 ani de grădiniță. (În Cantonul Ticino sunt 7 ani de nivel primar);
 • 3 ani de gimnaziu. (În Cantonul Ticino sunt 4 ani).

Sistemul de notare este de la 1 la 6, unde 6 = cea mai buna notă, 4 = suficient, sub 4 = insuficient.

Școala primară
După grădiniță, elevii studiază:

 • Limbi: limba de școlarizare, engleza și o a doua limbă națională;
 • Matematică și științe ale naturii;
 • Științe sociale și umaniste: istorie, geografie, etică și religii;
 • Muzică, artă și design (arte vizuale, design textil și design tehnic);
 • Sănătate și educație fizică.

Evaluarea elevilor este diferită de la un Canton la altul, dar promovarea la clasa următoare și trecerea la următorul nivel de studiu se bazează pe performanța academică a elevilor.

În general, trecerea de la nivelul primar la cel de gimnaziu se face la vârsta de 11 ani.

Gimnaziu
Procedura de tranziție de la nivelul primar la cel de gimnaziu este diferită de la un Canton la altul dar, în general, elevii încep gimnaziul la vârsta de 11 ani.

Elevii sunt repartizați în gimnaziu pe baza performanței școlare din timpul școlii primare, pe baza recomandărilor profesorilor și a examenului de tranziție.

În învățământul gimnazial elevii studiază:

 • Limbi: limba de școlarizare, engleză, o a doua limbă națională și o a treia limbă națională (opțional);
 • Matematică;
 • Științe ale naturii: biologie, chimie, fizică;
 • Științe sociale și umaniste: istorie, geografie, educație civică;
 • Muzică, artă și design (arte vizuale, design textil și design tehnic);
 • Sănătate și educație fizică;
 • Economie;
 • Orientare în carieră și pregătire vocațională.

Pe lângă rapoartele academice, comportamentul de învățare, comportamentul social și atitudinea față de lucru fac parte din evaluarea elevilor.

Nu există un certificat de absolvire a școlii la sfârșitul gimnaziului, care este sfârșitul învățământului obligatoriu.

Liceu
După gimnaziu, în funcție de performanța academică, interesul personal, documentele de aplicare și interviu, majoritatea elevilor își continuă studiile la liceu. Se pot înscrie la unul dintre următoarele tipuri de școli:

 • Licee clasice, ce îi pregătesc pentru universitate, dar nu duc la calificări profesionale;
 • Școli de pregătire profesională (VET), unde învață o meserie.

Elevii finalizează liceul la vârsta de 18/19 ani și obțin o anumită formă de bacalaureat (bacalaureat, bacalaureat specializat sau bacalaureat profesional).

După liceu, în funcție de ce tip de diplomă au, absolvenții pot obține un loc de muncă sau își pot continua studiile la o școală post-liceală sau la universitate.

De asemenea, în școlile private din Elveția elevii pot studia programul IB sau pot urma sistemul american de învățământ sau sistemul britanic de învățământ, după preferințe. Dacă îți dorești să studiezi în Elveția sau dacă ai nevoie de informații suplimentare, contactează-ne!

RO

ES